EuroCret® PZN (kiirkivinev)

EuroCret® PZN peeneteraline kiirkivinev mört veealuseks betooni remondiks

Kategooria:

Kirjeldus

Betoonpindadel tühikute täitmiseks ja tasandamiseks insenertehnilistes tarindites.

Omadused

  • väga hea töödeldavus
  • lühike töödeldavuse aeg (kiirestikivinev) ja kiire nake
  • suurepärane nake aluspinnaga
  • veekindel
  • külmumiskindel
  • vee all ei teki erosiooni
  • vastupidav küürimisele

Aluspinna ettevalmistus

Aluspinna nõuded EuroCret® PZN paigalduseks:

  • Pinna püsivus – pinna keskmine tugevus, „pull off“ testimise meetodit kasutades, peaks olema vähemalt 1,5 MPa;
  • Pinna puhtus – pind peab olema puhas lahtistest osistest, muust mustusest/jääkainetest nagu sammal, mudast/limast;
  • Aluspinna karestamine – aluspind tuleb karestada

Segamine

EuroCret® PZN segada puhta kraaniveega kuni ühtlase kergelt platse konsistentsi saavutamiseni. Valmissegatud mördi töödeldavusaeg on lühike. Sellega vajalik arvestada ja mitte valmis segada suurt kogust, mida ei suudeta paigaldada etteantud ajaga (+20°C ca. 10 min töödeldavusaeg).
Segamisaeg: ligikaudu 2 minutit.
Segamissuhe: ca 25- 26 % vett; so.ca 6,25 – 6,5 l vett 25 kg kuivsegule.

Paigaldus

Tingitult lühikesest töödeldavuse ajast ja paigalduse iseloomust/eripärast paigaldada mört käsitsi.
Kihipaksused: 6-30 mm.

Järelhooldus

EuroCret® PZN ei vaja järelhooldust kui remonditav tarind paikneb vee all. Kui tarind osaliselt ulatub veest välja, tuleb väljaulatuvat osa pritsida veega, katta niiske riidega või katta see osa EuroCret® OS või EuroCret® OS A järelhooldusainega.

Soovitused

Töödeldavusaeg: +20°C ligikaudu 10 min.
EuroCret® PZN ei ole soovitav töötada alla +5°C või üle +30°C (õhu– ja aluspinnatemperatuur).
Esitatud andmed +20°C ja suhtelise niiskusel (RH) ligikaudu 50% . Madalamad tempuurid ja kõrgem RH aeglustab, kõrgemad temperatuurid ja madalam RH kiirendab nakke tekkimist ja lühendab töödeldavusaega. Töövahendid, millega EuroCret® PZN paigaldatakse puhastada veega.

Tarve

Ligikaudu 19 kg/m2 kihipaksusel 10 mm.

Ladustamine

Hoida jahedas kuivas kohas. Kaitsta otsese päikesevalguse eest.
Soovitatav on hoida toodet kahjustamata orginaalpakendis ja ära kasutada 6 kuu jooksul.

Pakend

25 kg PE kilega tugevdatud paberkott
48×25 kg = 1200 kg euroalusel

Tehnilised andmed

Paindetugevus
N/mm
2
Survetugevus
N/mm
2
Peale 24 h ≥ 3,5 ≥ 16
Peale 28 päeva ≥ 5,0 ≥ 35
401 KB2013-07-23_eurocretpzn_veealune_teh-kaart 161 KB16-09-20_dop_eurocretpzn_nr18-2013-est

 

Lisainfo

Tootja

P&T

Omadus

Kiirkivinev