Fosroc® Proofex 3000

Kõrgtehnoloogiline iseliimuv membraan erinevates lahendustes vee- ja radooni tõkkebarjäärina kasutamiseks  keldrites ja muudes allmaatarindites. Proofex 3000 tagab tõhusa auru-, radooni ja veetõkke isoleerimist vajavatele tarinditele ning kaitse betoonile agressiivsete pinnase soolade vastu.

Kirjeldus

Eelised

  • Ristlamineeritud HPDE kiht materjali vigatuste kaitseks
  • Mõõtmetelt püsiv
  • Kombinatsioon sitkusest koos paindlikkusega nurkade vormistamisel
  • Iseliimuv kihtisüsteem muudab paigalduse kiireks, lihtsaks ja kindlaks/usaldusväärseks
  • Vastupidav põhjaveele, lahustunud surfaatidele ja kloriididele
  • Sobiv keldritele/vundametide hüdroisoleerimiseks vastavalt BS 8102:2009 „Tarindi kaitse pinnasevee vastu“ klassid 2 ja 3
  • Radooni kaitse vastavalt BRE raport 211

Kirjeldus

Proofex 3000 on külmpaigaldatav, painduv, veekindel, kõrgkvaliteetne komposiitmaterjal, milles on ühendatud ristlamineeritud HPDE kandekiht ja polümeermodifitseeritud bituumeni omadused.

Proofex 3000 paigaldada vastavalt BS 8102:2009 standardi sätetele. Kui Proofex 3000 kasutatakse põranda niiskustõkke membraanina on vajalik selle jätkumine/pidevus seina niiskustõkke membraaniga ja teiste hüdroisoleeritavate tarindite isolatsiooniga. Kui on kahtlustada võimaliku metaani olemasolu, on vajalik läbi viia laialdasem uuring. Vaata Proofex 3000 tehnilist kaarti täiendavaks infoks.

Standardile vastavus

Proofex 3000 vastab EN 13707:2004 ja EN 13969:2004-le.

Proofex 3000 vastab BRE 211-le.

Sõltumatu sertifitseeritud toimivus, BBA sertifikaat nr. 09/4663

Omadused

Veeimavus 0,09%
Hüdrostaatiline test(DIN 52123/DIN 16935) >6 bar (24h/lekketa 3bar rõhul 3h jooksul
Paigaldustemperatuur +50C/+450C
Hooldustemperatuur -400C/+800C
Liimivus krunditud betoonpinnaga (ASTM) D1000) 4,9N/mm
Radooni läbilaskvus 5,7•10-12 m2/s
Proofex_3000_0114 est 1 MBProofex 3000 3000MR fixing instructions Nov08 est

Lisainfo

Tootja

Fosroc