Fosroc® Proofex Engage

Eelpaigaldatav HDPE vetttõkestav membraan, mis vastab B SEN 13967:2004 ja BS 8102:2009 nõuetele. Proofex Engage seob mehaaniliselt valatud betooniga ja püsib kohal kui võib esineda pinnase vajumist.

Kategooria:

Kirjeldus

Kasutamine

Vee- ja gaasitõkke membraan betoonkeldrite, liftisüvendite, autoparklate ja teiste isolatsiooni vajavatele tarinditele. Proofex Engage võib kasutada, et saavutada veetõke 1, 2 ja 3 vastavalt BS 8102:2009.

Eelised

 • Unikaalne kärgsüsteem nakkub püsivalt betooniga ja püsib paigas võimalike aluspinnase vajumite korral;
 • Nutikas dreenimisvastane pinnastruktuur hoiab ära vee liikumise membraani ja betooni vahel;
 • Lihtne ja kiire paigaldus – puudub kattekile eemaldamise vajadus;
 • Keldri vetttõkke kaitsetase 1, 2, 3 vastavalt BS8102:2009;
 • Metaani ja CO2 kaitse vastavalt BRE Report 212;
 • Radooni kaitse vastavalt BRE Report 211;
 • BBA sertifitseeritud;
 • Kaitseb betooni keemikaalide, hüdrokarbonaatide ja agresiivsetele maasoolade eest saastatud kohtades;
 • Lihtne paigaldus – ei vaja kruntimist ega katmist ja puudub vajadus aluspinnale teha õhuke betoonikiht;
 • Inertne toode- puudub risk reakstsiooniks valubetooni seotud veega;
 • Membraani ehitus annab suurepärase paindlikkuse detailide vormistamiseks, hea kestvuse ja sitkuse objekti liiklusele.

Kirjeldus

Proofex Engage unikaalne patenteeritud süsteem, mis koosneb liitseksioonideks seotud kärgstruktuurist polüetüleen membraanil, mis lubab valubetoonil vastastikku põimuda/haakuda membraaniga, moodustades sellega seeläbi vastupidava mehaanilise nakke.

Proofex Engage annab vee, veeauru ja gaasitõkke vastu kaitse isolatsiooni vajavate tarinditele ja kaitseb betooni

agressiivsete maasoolade, kemikaalide ja hüdrokarbonaatide eest.

Proofex Engage rulli ühes servas on iseliimuv äär, et  võimaldada tihendatud ülekatet ja laialdane valik kõrvaltooteid, et lihtsustada paigaldust.

Standardile vastavus
Iseseisvalt sertifitseeritud tunnustus, BBA sertifikaat (Nr. 03/4042).
B SEN 13967:2004 – „Hüdroisolatsiooniks painduvad lehed – plastist ja kummist niiskuskindlad lehed ja kummi maaaluse mahuti lehed“. Tüüp A ja Tüüp T.

Briti standard 8102:2009 – „Praktilised juhised/soovitused tarindi kaitseks pinnasevee vastu“ klassid 1, 2 ja 3.

Tehniline kirjelduse klauslid

Mahuti hüdroisolatsioon võiks olla Proofex Engage, koosnedes segatud polüetüleen/polüpropüleen membraanist, millel kärgvõrk pinnastruktuur, et võimaldada membraani mehaanilist naket valubetooniga. Membraan on varustatud iseliimuva ülekatte äärega, et tekitada tihendatud ülekate, et täita Briti standard 8102:2009 – „Praktilised juhised/soovitused tarindi kaitseks pinnasevee vastu“ klassid 1, 2 ja 3. Toode rahuldab  BS EN 13967:2004, tüüp A ja T nõudeid. „Hüdroisolatsiooniks painduvad lehed – plastist ja kummist niiskuskindlad lehed ja kummi maa-aluse mahuti lehed“. Tootele omistatud Briti vastavussertifikaat.

Katsemeetod Katsestandard EN13967
Nõuded
Tulem
Veepidavus EN 1928 meetod A Mingeid jälgi veeläbimisest 6m sambal Läbitud
Vastupanu staatilisele koormusele EN 12730
meetod B
15kg
Tõmbeomadused
(armeerimata membraan)
Tõmbetugevus/piki purunemiseni/pikenemine maksimaalkoormusel
EN 12311-2 Ristisuunas
>8.0N/mm2/>200%/>65%Pikisuunas
>10.0N/mm2/>300%/>60%
Veetiheduse vananemisel EN 1296 /EN 1928 Läbitud
Vastupanu mõjule EN 12691 Meetod A 1500mm
Vastupanu rebenemisele (naela katse)
Resistance to tear (nail shank)
EN 12310-1 720N (pikisuunas)
Tulepüsivus Läbitud
Rebimistugevus ≥600N
Vuugi tugevus EN 1931 Veeauru läbilaskuvustegur u=580000
Ekvivalentne õhukihi paksus Sd =400m
Leelisekindlus EN 1847/EN 1928 Veetihe 2kPa
60 kPa
Läbitud
Läbitud
Pikkus
Laius
PaksusMass
Sirgsus
Nähtavad defektid
EN 1848-2 30m
1.27m
4-5mm
(membraani paksus 0,8mm)1.54 kg/m2
<75mm 10m pikkusel
Puuduvad
Metaani läbilaskvus BS903 Pt. A30 1.33 E-17 m2/sek/Pa
CO2 läbilaskvus Rilem Raport 12 <5.12 E-13 m2/sek/Pa
Proofex Engage_1112 est 589 kBEngage installation 0413 est

Lisainfo

Tootja

Fosroc