KRYSTALINE 1

Kristalliseeruv hüdroisolatsioonisegu

 

Kirjeldus

Krystaline 1 reageerib mittereageerinud tsemendi osadega, et kasvatada miljon nõelkristalli sügavale betooni massi. Nädala-te, kuudega need kristallid kasvavad ja täidavad looduslikult esinevad poorid ja tühimikud betoonis ning sulgevad jäädavalt tee vee sissepääsuks vees leiduvatele kemikaalidele. Hiljem kui tekivad praod betooni kivinemisega kaasnevast mahukaha-nemisest, sisse tungiv vesi vallandab kristallisatsiooni protses-si uuesti ning täiendavad kristallid alustavad kasvamist täites praod, kindlustades tarindi veetõkkebarjääri säilimise ja kaitse. Tänu kristallisatsioonile betoon ise tekitab veekindla kihi ilma pinnatöötluseta. Krystaline 1 sisaldab portlandtsementi, eriliselt töödeldud kvartsliiva ja aktiivseid keemilisi ühendeid. Krystali-ne 1 tarnitakse pulbrilisel kujul ja vajab ainult läbisegamist vee-ga enne kasutamist.

Võimalused ja peamised eelised

 • Asendab ebausaldusväärsed välised membraanid, vooderdi-sed ja katted
 • Tungib hästi pinnakihti, ei ole mõjutatav/kahjustav pinna ku-lumisest või abrasioonist
 • Isetihendab juuspragusid kuni 0,7 mm
 • Taasaktiveeruv niiskuse olemasolul
 • Tõhus hüdrostaatilisele survele kuni 140 m veesammast
 • Veekindlus suureneb ajas
 • Tagab veekindluse positiivse kui negatiivse surve korral
 • Võimalik töödelda nii vana kui uut betooni
 • Turvaline joogiveega kokkupuutel
 • Kaitseb terassarrust korrosiooni eest
 • Pikendab kestust, vähendab tarindi hooldus- ja remondikulusid

Peamine kasutus

 • Vundamendid
 • Keldrid ja allmaakorrused
 • Tunnelid
 • Torud
 • Merendusprojektid
 • Allveetööd
 • Liftisüvendid
 • Betoonseinad
 • Betoonplaadid
 • Konstruktiivsed vuugid
 • Merendustarindid
 • Ujumisbasseinid
 • Veetöötlusjaamad
 • Kanalid
 • Joogiveemahutid
 • Parklatarindid

Katvus/Kulu

 • 1 kg/m kasutades “kuivana”
 • 1 kg/m2 1 mm kihi korral lobrina

*Kogused teoreetilised ja sõltuvad muudest tingimustest

Pakend

Krystaline 1 tarnitakse 20 kg pakendis

Tehnilised näitajad

Värvus Hall
Tihedus 1,2 g/cm3
Algne kivistumise aeg 25°C 60 minutit
Hüdrostaatiline vastupanu 140 m veesammast
Segamissuhe (lobri) 5:2 (mahuliselt)
Segamissuhe (kuivpakk) 5:1 (mahuliselt)
Pragude isetihendamine 0,7 mm

516 KBKrystaline1 tooteleht est 2016-09

 

Lisainfo

Tootja

Krystaline