FlächenElast® Type S

Universaalne hüdroisolatsioonimastiks pealispindadele ja vuukidele

Kirjeldus

Toote omadused

 • Ühekomponentne vuugitihendussegu modifitseeritud polümeeri baasil
 • Pastajas konsistents
 • Pragude sildamine kuni 5 mm
 • Vee- ja UV-kiirguse kindel
 • Lahustivaba
 • Kombineeritav teiste Elast-toodetega (bituumenitega kokkusobiv)

Kasutusalad

 • Vertikaalsete ja horisontaalsete pindade hüdroisolatsioon vastavalt DIN 18195
 • Ehituskonstruktsioonide hüdroisoleerimine surveta- ja survevee mõju eest
 • Liimina, nt. isolatsiooniplaatide liimimiseks
 • Kombineeritud hüdroisolatsioon põranda- ja seinakatete alla
 • Erinevate tihenduspindade (samuti bituumenit sisaldavate) parandamiseks rõdudel ja katustel
 • Elastne vuugitihend ehituskonstruktsioonide projekteerimisel

Kasutusjuhend

Aluspinna töötlus:

Aluspind peab olema tugev, puhas ja vaba ainetest (õli, rasv jne). Aluspind võib olla niiske, aga märgatavat veekihti ei tohi aluspinnale tekkida. Sobib kasutamiseks nii betoon- kui ka teistel, mineraalmaterjalidest, pindadel. Samuti kipsplaatidest, puidust, PVCst, keraamika- ja bituumenpindadel. Kahtluste korral soovitatakse teha proovitesti.

Kasutamine:

FlächenElast® Type S kantakse otse aluspinnale (kihipaksusega umbes 1 mm), kasutades lühikese karvaga rulli või laia harja (väikestel pindadel võib ka pintslit kasutada). Esimest kihti ei ole vaja panna, kui materjali kantakse sobivale pinnale.

Vee leke või survevee võimaliku mõju tekkimise korral, tuleb panna teist kihti esimese kihi suhtes põikisuunas. Teise kihi kandmine on lubatud esimese kihi täieliku kivistumise korral (umb. 6-12 tunni möödumisel). Eriliste tegurite mõjul (aluspinna liikumised, survevesi, kerge mehhaaniline koormus jne) ja nurgatsoonides, soovitatakse kasutada täiendavalt ka armeerimisriiet.

Antud materjali vuugitihendusvahendina kasutades vastavalt DIN 18540, peab tagama ka piisavalt laia (≥5 mm) ja sügava (≥ 10 mm ja ≥½ laiust) vuugi moodustamise. Peab vältima kolmepoolset naket vuugi põhjaga vuukide täitmiseks mõeldud nööri või polüeteenlindi paigaldamise abil. Soovitatav vuugi servad teibiga üle kleepida. Vuugitihendussegu tuleb panna ilma õhuvaheta ja õhumullide tekkimiseta. On vaja tagada hea nake tekkimist vuugi pinnaga siludes ja surudes segu. Silumiseks sobivad vedelseebid (veega lahustumatud), nt. nõudepesuvahend. Vuugiteip peab olema eemaldatud koheselt peale silumist. Ühe korraga tohib materjali panna maksimaalselt 5 cm paksusega.

Töötlemisjärgne käitlemine:
Kivistumise ajal FlächenElast peab olema kaitstud niiskuse eest. Kui segu täielikult kivistub, peab seda ka vajadusel kaitsma mehhaaniliste vigastuste eest.

Infoks:
Käesolevas tootelehes antakse juhiseid materjali kasutamiseks ainult enamlevinud kasutusalades. Remonttööde teostamisel ja teistel aladel kasutamisel, soovitatakse teha proovitesti. Vajadusel võib pöörduda küsimustega tootja Tehnoloogia Rakenduste Osakonda. Bituumenpindadele materjali kandes, võib segu värvus muutuda, kuid muutusi materjali kvaliteedis sellega ei kaasne. Materjali kivistunud jääke võib eemaldada kas kraabitsa või pahtlilabida abil.

Tehnilised andmed

Eritihedus 1.5 g/cm3
Kõvadus umbes 35 (Shore, tüüp A) mõõtmised on teostatud 4 nädala möödumisel peale materjali täielikku kivinemist, õhu temperatuuril 23°C ja suhtelisel   niiskusel 50 %
Pragude sildamine kuni 5 cm nagu membraan
Maksimaalne deformatsioon 15% vuukides
Termokindlus -40°C ja +80°C
Mahumuutus <1%
Töödeldavusaeg umbes 30 minutit õhu temperatuuril 23°C ja suhtelisel   niiskusel 50 %
Kivistumise kiirus umbes 3 mm/24 tundi mõõdetud õhu temperatuuril 23°C ja suhtelisel niiskusel 50 %
Temperatuur paigaldamisel 0°C kuni 35°C komponendi ja materjali temperatuur
Püsivus püsiv < 2 mm
Kulunormid 3.0 – 3.5 kg/m²  kaks kihti paksusega 1 mm
umbes 0.5 kg/m2 eriliimiseks,nt. isolatsiooniplaadid
1.5 ja 1.8 kg/l Vuugitihendusvahendina kulu liitrites jooksva meetri kohta määratakse järgmiselt: vuugi laius (dm) x täitmise sügavus (dm) x 10dm

Lisainfo

Tootja

B&T Innovation