Liimhermeetik InnoElast® Tüüp2 (must)

Eriti vähese mahukahanemisega, erakordselt suure nakketugevusega, tiksotroopse konsistentsiga, ilmastikukindel isolatsioonihermeetik.

Kirjeldus

InnoElast® on keskkonna sõbralik ning vastab paljudele isolatsioonimaterjalidele kehtestatud keskkonnakaitse alastele standarditele. Antud toodet iseloomustab piiramatu kasutusvaldkond, erakordselt head omadused, pikk eluiga. Mistahes ehitusobjektil on vajadus erinevat tüüpi vuukide, läbiviikude, aknapõskede, uksepiitade, katuse liitekohtade isoleerimiseks. InnoElast on optimaalne lahendus igat tüüpi isoleerimistööde teostamiseks kuna see liimib ja nakkub betooni-, raua-, alumiiniumi-, keraamika-, klinkri-, marmori-, klaasi-, puu-, PVC-, akrüülist klaasiga ning on sobilik kasutamiseks akende, uste paigaldamisel ja katusetöödel, liitekohtade hermetiseerimisel. Antud materjal on sobilik kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.

Omadused

InnoElast® Tüüp2- ühekomponentne liimiv- ja hermetiseerimise mass silaanmodifitseeritud polümeeri baasil, kivineb õhuniiskuse mõjul elastseks materjaliks. Tänu isetasandusvõimele ja kõrgele keemilisele püsivusele InnoElast® Tüüp2 võib kasutada horisontaalvuukide (termo-, tehno- ja töövuugid) täitmiseks maksimaalse deformatsioonitasemega kuni 10%. Sobib kasutamiseks ka liimimassina. Võib niisketele pindadele peale kanda, materjal on UV-kindel ja kergesti värviga kaetav. InnoElast® Tüüp2 kasutatakse ainult horisontaalpindadel oma voolavusomaduste tõttu.

Kasutusalad

Vuukide hermetiseerimine, paljude materjalide (nt. klaasvilla materjal, PVC, klaas, polüstürool, betoon, teras, roostevaba teras, alumiinium, puit, klienker, marmor, graniit jne) kokku liimimine. Tihendav hermeetimismaterjal keemilise mõju all olevatele vuukidele. Tihendamine ja liimimine niisketel pindadel. Vuukide hermeetimine anumates, ülevoolumahutites, kanalisatsioonikaevudes jne. Vuukide, lekete, kahjustuste täitmine ja tihendamine, kasutatakse ka kanalite süsteemis ja puhastusseadmetes.
Võimalik kasutada ka teistes alades sõltuvalt materjali füüsilistest ja keemilistest omadustest.

Paigaldus

Aluspind peab olema  tugev, puhas ja vaba ainetest  (õli, rasv jne). Sellel põhjusel värskele bituumenile kandmine ei ole soovitav, vajadusel materjali võib vanale, õlisisalduvatest ainetest puhastatud bituumenile peale kanda. Avatud pakend tuleb ära kasutada nii kiiresti kui võimalik. InnoElast® Tüüp2 VE  horisontaalvuukide tihendamisel mugavama pealekandmise saavutamiseks võib kasutada kastekannu. InnoElast® Tüüp2 VE tuleb pinnaisolatsioonina kasutamisel ühtlaselt levitada kasutades kammpahtellabidat,  hõõrutit jne niiske kihina paksusega umbes 3 mm. Paigaldamine niisketele pindadele on võimalik. Kulunud ja murenenud pindadega töötamisel on aluskrundi kasutamine soovitav. Materjali kivistumise kiirus sõltub ümbritseva keskkonna niiskuse tasemest ja temperatuurist. Temperatuuri ja niiskuse muutmisel materjali kivistumise kiirus võib suureneda.

Infoks

InnoElast® Tüüp2 VE ei sisalda lahusteid, pehmendajaid, silikoone ja isotsüanaate. Materjali kasutamisel tuleb järgida üldisi ohutustehnika nõudeid, samuti tehnilises kaardis ja tootepassis olevaid juhiseid. Kohustuslikule markeeringule mittekuuluvate materjalidega töötamisel (eeldusel, et nad on keemilised tooted) peab jälgima vastavaid ohutusnõudeid. InnoElast® Tüüp2 VE sisaldab aminosilaane, mis võivad põhjustada allergilist reaktsiooni.

Tehnilised omadused

Konsistents: Isetasanduv mass
Värvus: must
Lõhn: lõhnata
Eritihedus : 1,5 g/сm
Jäikus *: umb. 55 ( Shor А)
Maks. venivus: 10%
Mahukahanemine: < 0,3 %
Kile tekkimise periood**: umb. 1 tund
Kivistumise kiirus**: umb. 2 mm/24 tundi
Töötlemise temperatuur: +5°C – +40°C ( objekti keha temperatuur)
Kasutustemperatuuri reziim –40° C kuni +90°C
777 KB16-09-26_innoelast2must_teh-kaart

 

Lisainfo

Tootja

B&T Innovation