MASter GREENLINE

Kasutusvalmis viimistluspahtel

Kirjeldus

KASUTAMINE:

Kasutusvalmis viimistluspahtlit MASTER MAS kasutatakse sisetöödel elu- ja äriruumides seinte ja lagede viimistlemiseks. Tulemuseks on kõrgkvaliteetne, suure siledusega viimistluspind nn. FINISH. MASTER MAS pahtlit kasutatakse uute, renoveeritavate või remonditavate pindade viimistlemiseks enne värvimist või tapeetimist.

TOOTE EELISED:

Kasutusvalmis viimistluspahtel MASTER MAS on valmistatud peeneks jahvatatud mineraalide baasil, viimistluspahtel
on hingav ja auru läbilaskev. Ta säilitab oma kasutamisomadused ja pastöösse konsistentsi 12 kuu jooksul alates
valmistamise kuupäevast. Viimistluspahtel on plastiliste omadustega ja pärast kuivamist ideaalselt valge. Tänu sellele
piisab pahteldatud pinna ühe värvikihiga katmiseks. Pahtlimassi pealekandmine on lihtne (roostevabast terasest kellu
või pahtlilabidaga) ja ei nõua erilisi oskusi.

KASUTUSJUHEND:

Pakendis olev pastöösne pahtlimass on pärast kerget segamist kasutamiseks valmis.
Pahtli kanname aluspinnale, kasutades roostevabast terasest tööriistu (kellu või pahtlilabidaga) või selleks kohaldatud
pritsiga, mille düüsi diameeter on 0,027 kuni 0,039 tolli. Ühekordselt pealekantav kiht ei tohiks olla paksem kui 2 mm.
Suuremad ebatasasused ja praod silutakse järgmiste kihtidega, lastes enne pealekantud kihil kuivada. Pahteldamist
teostatakse õhutemperatuuril üle +5°C ja maks. 70% õhu-niiskuse juures. Pahteldatud pinna esmane kuivamine ja
kivinemine toimub 4 tunni jooksul pärast pahtli pealekandmist, lõplik ja täielik kivinemine 12 tunni pärast. Kuivanud
pind tuleb lihvida peeneteralise liivapaberiga. Valmis pinda võib värvida mitmesuguste dekoratiivvärvidega.

SOOVITUSED:

Enne MASTER MAS pahtlisegu pealekandmist imavatele, lubjakivist, kipsist, betoonist ja gaasbetoonist
aluspindadele, soovitame need pinnad kruntida nende aluspindade jaoks soovitatud kruntimispreparaatidega, et
vähendada nende aluspindade imamist ja MASTER MAS pahtlist vedelaine eemaldumist. Pahtlisegu tuleb kanda
kuivale, tugevalt seotud ning vanadest värvikihtidest ning lahtistest osakestest puhastatud aluspinnale. Pärast seda
kui pahtlikiht on peale kantud, kuivanud, lihvitud ja silutud, tuleb see pind pühkida kuivaks ja enne värvimist
puhastada tolmust. MASTER MAS pahtliseguga silutud aluspinna soovitame kruntida Master Super Krunt
sügavimmutus preparaadiga, et tugevdada, kõvendada ja pikendada töödeldud pinna vastupidavust.

TÖÖOHUTUSNÕUDED:

Pinna lihvimise ajal kasutada tolmumaski ja kaitseprille. Mustus ja määrdumised pesta puhtaks veega. Dolomiidil
põhinev looduslik toode, ohutu keskkonnale ja inimestele.

KATVUS:

Tsement – lubjakrohvile – 1kg/1m²
Kipskrohvile – 1kg/1,5m²
Kipskartongplaat – 1kg/2m²
PAKEND: ämber 5 кg, 9 кg, 25 кg, ja kast 25kg.

TEHNILISED ANDMED:

Sideaine – Dolomiit, kvarts
Tihedus – 1,85 g/cm3
Tera suurus – 100 m MAX
Lihvimine – 150 – 220 liivababeriga

TOOTE HOIUSTAMINE:

Kasutada ja hoiustada alates +5°C.
Vältida pikaajalist, vahetu päikesevalguse käes hoidmist. Pärast läbikülmumist kaotab toode oma omadused.

TOOTE SÄILIVUSAEG:

12 kuud alates tootmise kuupäevast, tootmise kuupäev pakendil.

 

Tehniline kaart Master GREENLINE EST

 

Lisainfo

Tootja

MasterMas