Vincents BETONGRUNT

Krunt dispersiooni ja kvartsliiva baasil. Vahend alusega parema nakke saavutamiseks

Kirjeldus

KASUTUSALA

Halva imavusega materjalide (monoliitbetoon, mineraalsetest materjalidest plokid jne.) krunti-miseks enne tasandus- või dekoratiivkrohvi peale kandmist.

ERISOOVITUSED

 • Kasutada nakkekrundina vanade keraamilisteplaatide kruntimiseks enne uut plaatimist.
 • Kasutada nakkekrundina vanade keraamiliste plaatide kruntimiseks enne krohvimist kipskrohviga.
 • Kasutada nakkekrundina enne kipsplaatide liimimist.

TEHNILISED ANDMED

Vi.P. Betongrunt – on koheselt kasutusvalmis kruntimis vahend dispersiooni ja kvartsliiva baa-sil. Koheselt peale kuivamist on võimalik alustada krohvimist. Tootel on ka antibakteriaalsed omadused.

SOOVITUSED

 • Vajadusel katta mitmes kihis tuleks enne järgneva kihi peale kandmist veenduda, et eelmine kiht on täiesti kuiv.
 • Vahendit ei saa kasutada märgadele pindadele või kasutada välitingimustes vihma ajal.

KASUTUSJUHEND

 • Enne kasutust kindlasti segada
 • Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud prahist, tolmust ja rasvast.
 • Betoonpind peab olema kivinenud. Värsket betoonpinda on võimalik töödelda mitte varem kui 14 päeva möödudes.
 • Töödeldava pinna ja õhu temperatuur min. +5° C.

TEHNILISED ANDMED (23° C ja õhu RH 50%)

 • pH 8 – 8,5
 • Isesüttivus Määratlemata.
 • Lahustuvus vees Veekindel
 • Tervisel kahjulik toime Ei ole
 • Säilivusaeg – hermeetiliselt suletud originaalpakendis – 12 kuud.
 • Hoida külmumisest ja otse päikese eest.

KASUTAMISE TEHNOLOOGILISED ANDMED

 • Pinna kuivamine – 1 – 2 tundi
 • Kihtide vaheline kuivamisaeg mitte alla 2 tunni.
 • Töötemperatuur + 5° C.

VALMISTOOTE EELISED

 • ideaalne tasandus- või dekoratiivkrohvi peale kandmiseks
 • Ekspluatatsiooni temperatuur – 20° C + 50° C

PINNALE KANDMINE

Kanda pinnale pintsli, pihusti või maalrirulliga. Jääkmass korjata koku ja taaskasutada. Vajadu-sel võib ainet lahustada veega vajaliku konsistentsi saavutamiseni.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Töövahendid pesta veega koheselt peale tööde lõppu.

KULU

0,15 – 0,3 kg/m² mitte lahustatult.

PAKEND

4, 7 ja 15 kg plastikämbrid


102 KBvi.p_betongrunt_igauniski

 

Lisainfo

Tootja

Vincents