Ansetzgips

Kipsliim kipskartongplaatide liimimiseks.

Kirjeldus

Kipsliim kipskartongplaatide liimimiseks keraamilistest tellistest ja betoonist aluspindadele.

Materjali ettevalmistamine

Kipsliimi kasutatakse kipskartongplaatide liimimiseks keraamilistest tellistest ja betoonist aluspindadele.
Kuivsegu (30 kg) tuleb aeglaselt puistata 15 l vee hulka ning  2-3 minuti pärast segada mehaanilise segistiga kuni ühtlase massi tekkimiseni.

Tähelepanu !

  1. Ämbri sisu ei tohi segada kuiva krohvisegu väljapuistamise ajal.
  2. Krohvisegu läbisegamiseks kasutage aeglaste pööretega mehaanilist segistit.
  3. Enne iga segamiskorda tuleb ämber ja tööriistad krohvisegu ülejääkidest puhtaks pesta.
  4. Kasutatud krohvisegu ülejääke ei tohi lisada värske liimisegu hulka.

Kasutusaeg

Aluspinna ettevalmistamine. Alates veega kokkusegamisest kuni nakkumiseni 30-40 minutit. Tööpind peab olema stabiilne ja niiskuse eest kaitstud. Määrdunud pinnad tuleb eelnevalt värvi- ja krohvijääkidest puhastada. Siledad betoonpinnad tuleb kruntida MultiGips-BETONKONTAKT kruntimisvahendiga. Kõrge imavusega aluspinad (nt gaasbetoon) soovitame kruntida VG- GRUNDIERMITTEL kruntimisvahendiga.

Kipskartongist plaatide kinnitamine Kipskartongplaat tuleb asetada tasasele aluspinnale ning kanda liimikiht kelluga piki kipskartongplaadi pikemaid külgi. Kipskartongplaadi ülejäänud pinnale tuleb liim kanda punktmeetodiga iga 30-35 cm järel. Pärast liimi pealekandmist tuleb kipsplaat suruda tugevasti vastu seina. Pärast kipsplaadi kohale asetamist, tahenemisprotsessi kestel, ei ole soovitav plaatide liigutamine.

Ladustamine ja säilivusaeg

Hoida kuivas ruumis puitalustel. Säilivusaeg on kuus kuud alates valmistamise päevast.

Tähelepanu !

  1. Kipskartongplaatide liimimiseks ettenähtud liimisegu kantakse templiga märgistatud plaadi küljele.
  2. Kui ruumi õhutemperatuur on alla + 5 C, ei tohi liimimistöid teostada.

 


Tehniline kaart Ansetzgips EST

 

Lisainfo

Tootja

VG Orth

Omadus

Kipsibaasiline