Liimhermeetik InnoElast® Tüüp1 (hall)

Ühekomponentne, elastne, pastajas, silaani polümeeridega (SPPO – silaanpolüpropüleenoksiid) modifitseeritud uue põlvkonna liimhermeetik, mis kivineb niiskuse toimel.

Kirjeldus

InnoElast® Tüüp1 – on suurepäraste omadustega ühekomponentne, elastne, pastajas, silaani polümeeridega (SPPO – silaan polüpropüleenoksiid) modifitseeritud uue põlvkonna liimhermeetik, mis kivineb niiskuse toimel.

Omadused

InnoElast® Tüüp1 on eriti vähese mahukahanemisega, erakordselt suure nakketugevusega, tiksotroopse konsistentsiga, ilmastikukindel isolatsioonimaterjal. InnoElast® keskkonnasõbralik ning vastab paljudele isolatsioonimaterjalide keskkonnakaitse alastele standarditele.

Kasutusala

Antud toodet iseloomustab piiramatu kasutusvaldkond tänu erakordselt headele omadustele ja pikale elueale. InnoElast® Tüüp1 kasutatakse ProElast®-süsteemis lintmembraani paigaldamiseks või iseseisva tootena betoonkonstruktsiooni ehituslike, paisu-, tööstuspõrandavuukide ja läbiviiku isoleerimiseks, samuti avatäidete nn. aknapõskede, uksepiitade ja katuse liitekohtade isoleerimiseks. InnoElast® on optimaalne lahendus igat tüüpi isoleerimistööde teostamiseks, kuna liimib ja nakkub betooni-, raua-, alumiiniumi-, keraamika-, klinkri-, marmori-, klaasi-, puu-, PVC-, akrüül- klaasiga. Antud materjal on sobilik kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.

Paigaldus

Aluspind peab olema tugev, puhas rasvast, õlist ja tolmust. Aluspind võib olla märg. Tavaliselt kruntimine pole nõutav. Paigalda vuukidesse sobilik vuuginöör (vältimaks kolme külje naket, vähendab materjali kulu). Vuugid võivad olla laiemad kui 10mm, kuid suurim lubatud laius on 50mm. Paigaldada InnoElast materjal ühtlaselt vuuki torukujulise püstoliga (pakend 600ml). Eemalda üleliigne materjal ja lase sellel kivineda. Materjali tardumise kiirus sõltub ümbritseva keskkonna niiskuse tasemest ja temperatuurist. Temperatuuri ja niiskuse tõstmisel materjali täieliku tardumise kiirus võib suureneda. Liimhermeetiku kasutamisel iseseisva tootena erijuhiseid ja nõuandeid ei ole. Kehtivad üldised nõuanded süsteemi «ProElast System» kirjeldusest.

Infoks

InnoElast® Tüüp1 ei sisalda lahusteid, silikoone ja isotsüanaate. Materjali kasutamisel tuleb järgida üldisi ohutustehnika nõudeid, samuti tehnilises kaardis ja tootepassis olevaid juhiseid. Kohustuslikule markeeringule mittekuuluvate materjalidega töötamisel (eeldusel, et nad on keemilised tooted) peab jälgima vastavaid ohutusnõudeid. InnoElast® Tüüp1 sisaldab aminosilaane, mis võivad põhjustada allergilist reaktsiooni.

Pakend

600 ml tuub; 9,5 kg – plekkämber

Säilitamine

Jahedas kuivas kohas originaalpakendis kuni 12 kuud.

Tehnilised omadused

Konsistents Pastajas
Värvus Hall
Lõhn Puudub
Erikaal 1,6 g/сm3
Tihedus * ca. 25 ( Тüüp А)
Maks. deformatsioon 25%
Kile tekkimine ** ca. 2 – 3 tundi
Tardumise kiirus** ca. 2 mm/24 tundi
Paigaldustemperatuur -3°C – +40°C (betooni temperatuur)
Temperatuuri taluvus – 40 kuni +110°C /lühiajalisel mõjul kuni +220°C

481 KB16-09-26-innoelast1hall_teh-kaart

 

Lisainfo

Tootja

B&T Innovation