GoldWeiss

Kipskrohv kuivadesse ruumidesse

Kirjeldus

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvisegu valmistamine Enne krohvimistööde alustamist tuleb aluspinnalt eemaldada lahtised osakesed ning tolm. Siledate betoonpindade kruntimiseks soovitame kasutada krunti MultiGips-BETONKONTAKT. Kõrge imavusega aluspindade (nt gaasbetoon) puhul tuleb need eelnevalt kruntida MultiGips-GRUNDIERMITTEL-ga. Välisnurkadesse tuleb paigaldada tsingitud terasest või alumiiniumist krohvinurgad. Kohad, kus krohv võib hiljem praguneda või puruneda (nt erinevatest materjalidest ühetasapinnalised seinte liitekohad), tuleb armeerida klaaskiust  armeerimisvõrguga. Kott kuivsegu (30 kg) puistada ettevaatlikult 20 liitrisse puhtasse vette. Segada mehaanilise segajaga kuni ühtlase tükkideta segu saamiseni.

Krohvi pealekandmine

Valmis segu kantakse pinnale suure metallist pahtlilabidaga ühes kihis. Kahes kihis on lubatud segu pealekandmine suhteliselt paksu krohvikihi korral. Sellisel juhul tuleb esimene kiht enne kivistumist segukammiga diagonaalis läbi kammida. Peale esimese kihi kuivamist kanda peale teine kiht. Pealekantud segukiht tasandatakse alumiiniumist lood-rihtlatiga. Pärast esialgset tahenemist niisutatakse seda kergelt veega ning töödeldakse pind käsnhõõruti abil ühtlaselt siledaks.

Tähelepanu !
Külmunud pindu ei tohi krohvida. Krohvimistööde teostamisel ei tohi o õhutemperatuur olla madalam kui 5 C.

Materjalikulu
1  kg / 1 m2 kohta 1 mm paksuse krohvikihina

Kihi vähim paksus: 8 mm

 


Tehniline kaart GoldWeiss EST

 

Lisainfo

Tootja

VG Orth

Omadus

Kipsibaasiline