RotWeiss

Suurendatud nakkega käsitsipaigaldatav kipskrohv pindade lõppviimistluseks.

Kirjeldus

Krohvisegu valmistamine

Enne krohvimistööde alustamist tuleb aluspinnalt eemaldada lahtised osakesed ning tolm. Siledate betoonpindade kruntimiseks soovitame kasutada krunti MultiGips-BETONKONTAKT. Kõrge imavusega aluspindade (nt gaasbetooni) puhul tuleb pinnad eelnevalt kruntida MultiGips-GRUNDIERMITTEL-ga. Välisnurkadesse tuleb paigaldada tsingitud terasest või alumiiniumist krohvinurgad. Kohad, kus krohv võib hiljem praguneda või puruneda (nt erinevatest materjalidest ühetasapinnaliste seinte liitekohad), tuleb armeerida klaaskiust armeerimisvõrguga. Kottitäis kuivsegu (30 kg) puistata ettevaatlikult 20 liitrisse puhtasse vette. Segada mehaanilise segajaga kuni ühtlase tükkideta segu saamiseni.

Krohvi pealekandmine

Valmis segu kantakse pinnale suure metallist pahtlilabidaga ühes kihis. Kahes kihis on lubatud segu pealekandmine suhteliselt paksu krohvikihi korral. Sel juhul tuleb esimene kiht enne kivistumist segukammiga diagonaalis läbi kammida. Peale esimese kihi kuivamist kanda peale teine kiht. Pealekantud segukiht tasandatakse alumiiniumist lood-rihtlatiga. Pärast esialgset kahenemist niisutatakse seda kergelt veega ning töödeldakse pind käsnhõõruti abil ühtlaselt siledaks.

Tähelepanu !
Külmunud pindu ei tohi krohvida. Krohvimistööde teostamisel ei tohi o õhutemperatuur olla madalam kui 5 C.

Materjalikulu
0,8 kg /m2  millimeetrise paksuse krohvikihi kohta

Vähim krohvikihi paksus: 5 mm

Töötlemisaeg: ca 100 min minutit sõltuvalt töödeldava pinna iseärasusest, õhutemperatuurist ja õhuniiskusest.

Ladustamine ja säilivusaeg
Hoida kuivas ruumis puitalustel. Säilivusaeg on kuus kuud alates valmistamise päevast.

Kivistumine olenevalt keskkonnatingimustest keskmiselt 14 päeva.

 


Tehniline kaart RotWeiss EST

 

Lisainfo

Tootja

VG Orth

Omadus

Kipsibaasiline