FASROCK

Fassaadiplaat. FASROCK kivivillaplaate kasutatakse krohvitavate välisseinte ja soklite soojustamisel krohvialuse pinnana.

Kategooria:

Kirjeldus

OTSTARVE

FASROCK kivivillaplaate kasutatakse krohvitavate välisseinte ja soklite soojustamisel krohvialuse pinnana.

TEHNILINE INFORMATSIOON
Näitajad Väärtused Standard
Soojusjuhtivustegur λD = 0.041 W/mK, kui paksus ≤ 30 mm EN 12667 / EN 12939
λD = 0.039 W/mK, kui paksus > 30 mm EN 12667 / EN 12939
Tuleohutuse klass A1 EN 13501-1
Lühiajaline veeimavus ≤ 1.0 kg/m2 EN 1609
Pikaajaline veeimavus ≤ 3.0 kg/m2 EN 12087
Õhu läbilaskevõime ≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa) EN 29053
Survetugevus 10% deformats ūlemine kiht ≥ 40 kPa EN 826
Tugevus pinnaga ristuva koormuse korral ≥ 15 kPa EN 1607

Dokumentatsioon

Toote markeerimiskood MW-EN13162-T5-DS (70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
Vastavussertifikaat 1390 – CPR – 0275/10/P; 1390 – CPR – 0274/10/P
Toimivusdeklaratsioon RW-PL-G-0014, kui d=20-30 mm;

RW-PL-G-0015, kui d=40-200 mm;

Toimivusdeklaratsioonid leiate SIIT

Mõõdud ja kogus pakendis

Pikkus, mm Laius, mm Paksus, mm Kogus pakendis, [tk.]
1000 600 20 8 4,8
1000 600 30 6 3,6
1000 600 50 4 2,4

Märkused

FASROCK plaadid liimitakse soojustatavale seinale ja vajadusel kinnitatakse täiendavalt mehhaaniliselt villatüüblitega (vähemalt 4 villatüüblit plaadi kohta või 8 villatüüblit 1 m² soojusisolatsioonimaterjali kohta). Villatüüblite täpne arv tuleb leida arvutustega.

Lisainfo

Tootja

Rockwool

Omadus

Kivivill