Kingspan Therma TP10 Vintti-Iita (SPU Vintti-Iita)

Külma pööningu soojustamine on paljudes ehitistes kõige mõistlikum viis saada juurde kasutuskõlblikku ruumi. Ka kasutusel oleva pööningu täiendav soojustamine Therma TP10 Vintti-Iita (SPU Vintti-Iita) meetodi abil võimaldab energiakulusid tunduvalt vähendada. Paljudes majades läheb halvasti isoleeritud pööninguruumide kaudu kaduma suurel hulgal soojust.

Kirjeldus

PLAATIDE MÕÕTMED 1200 x 2600 mm
PAKSUS 70 / 90 / 120 / 160 mm
SOOJUSJUHTIVUS λD 0,022 W/mK
PUNNSULUS Täissulund pikkadel külgedel, otsad sirged
PINNAKATE Difusioonikindel alumiiniumlaminaat plaadi mõlemal küljel

Külm pööning kasutusele

Külma pööningu soojustamine on paljudes ehitistes kõige mõistlikum viis saada juurde kasutuskõlblikku ruumi. Ka kasutusel oleva pööningu täiendav soojustamine Therma TP10 Vintti-Iita (SPU Vintti-Iita) meetodi abil võimaldab energiakulusid tunduvalt vähendada. Paljudes majades läheb halvasti isoleeritud pööninguruumide kaudu kaduma suurel hulgal soojust.

Rohkem ruumi

Therma TP10 Vintti-Iita võimaldab traditsiooniliste soojustuslahendustega võrreldes ja isolatsioonimaterjali oluliselt väiksema paksuse juures saavutada muljetavaldava lõpptulemuse. Pööningule jääb nii märksa enam kõrgust ja kasulikku ruumi.

Tühi pööning kasutusele

Väikesed pakettmajad tarnitakse kasutajatele tihti koos nn tühja pööningu reservatsiooniga. Ehitamise ajal puuduvad pööningul kasutuselevõetavad ruumid, mistõttu pööningut ei soojustata. Sageli on ruumilahendused siiski projekteeritud nii, et pööningu hilisem kasutuselevõtmine oleks võimalik. Niisugusel juhul sobivad suurepäraselt pööningu soojustuslahenduseks Therma TP10 Vintti-Iita isolatsiooniplaadid.

Therma TP10 Vintti-Iita soojustuse tuumaks on kandetarindite vahele paigaldatav Therma TP10 Vintti-Iita isolatsiooniplaat. Isolatsiooniplaadi kohale, selle pealispinna ja võimaliku aluskatte vahele, tuleb jätta vähemalt 50 mm õhuvahe. Seejärel paigaldatakse tarindi sisemisele küljele veel kas kipsplaatkattega Therma TW56 Anselmi isolatsiooniplaat, mille kipsplaatpind on pinnaviimistluseks valmis, või siis alternatiivina puitlaastplaatkattega Therma TW55 isolatsiooniplaat.

Turvaline

Kingspan Therma isolatsioonimaterjalid ei vetti, tõmbu kokku, pehki ega hallita ja nende soojustusomadused ei muutu aastakümnete vältel. Kingspan Therma isolatsioonimaterjalide toimivust on kinnitanud mitmed erapooletud uuringud, mida on läbi viinud muuhulgas Tampere Tehnikaülikool (TTY) ja Soome Riiklik Tehniline Uurimiskeskus (VTT). Kingspan Therma isolatsioonimaterjalidele omistati esimeste soojustusmaterjalidena ehitusmaterjalide puhtaim saasteklass M1. Kingspan Therma isolatsioonimaterjalidel on CE-märgistus ja 10-aastane garantii.

Tahveldis sisevoodrina

Kui tarindi sisekülg kaetakse tahveldisega, soovitame kasutada sisemise isolatsioonikihina isolatsiooniplaate Kingspan Sauna-Satu või Therma TW55. Plaadid kinnitatakse konstruktsiooni külge naelte või kruvidega, katusetalade suhtes põiki. Plaatidevahelised sulundliited ja liitekohad konstruktsiooniga tihendatakse alati vuugivahuga. Paigaldusliistud tahveldise laudade kinnitamiseks naelutatakse katusetaladega kohakuti Kingspan isolatsiooniplaatide pinnale.

Soovitatavad kihipaksused

  • Uute hoonete pööningud: vahelaed – Therma TP10 Vintti-Iita 160 mm + Therma TP10 100 mm, seinatarindid – Therma TP10 Vintti-Iita 70 mm + Therma TW55 50 mm.
  • Vanade hoonete pööningud: vahelaed – Therma TP10 Vintti-Iita 120 mm, 90 mm või 70 mm, seinatarindid – Therma TP10 Vintti-Iita 90 mm või 70 mm.
  • Sisemine isolatsioonikiht: Therma TW56 Anselmi või Sauna-Satu/Therma TW55.
  • Paksuse 70 mm korral on Therma TP10 Vintti-Iita isolatsiooniplaadid saadaval ka suuruses 600 x 2600 mm.
  • Therma TP10 Vintti-Iita isolatsiooniplaatide pikad küljed on varustatud täissulundiga, otsad on sirged.

Kasutuskohad

Kasutatakse ehitamisel ning renoveerimisel lae- ja välisseinatarindites.

CE.png

Lisainfo

Tootja

OÜ Kingspan Insulation

Omadus

PIR