ISOVER OL-33 Facade

ISOVER OL33 -Facade on mineraalvillast soojustusplaat, mis on kaetud spetsiaalse mittepõleva tuuletõkkekattega Facade. ISOVER OL33 -Facade on valmistatud anorgaanilisest ja keemilisest neutraalsest materjalist ning ei sisalda korrosiooni põhjustavaid komponente. ISOVER OL33 -Facade on lõhnatu, ei mädane ega paku soodsat kasvupinnast hallitusseentele.

Kirjeldus

 

PREMIUM

Kasutamine

OL-33 Facade sobib kohtadesse, kus on soovitakse konstruktsioonile väga head soojapidavust võimalikult õhukese soojustusmaterjali kihiga. Toodet OL-33 Facade kasutatakse peamiselt soojustusmaterjalina betoonelementide tehastes valmistatud koorikelementides või soojustusmaterjalina ehitusobjektil, kus konstruktsiooni (betoon-, plokk-, tellismüüritis) välisseina viimistluseks on planeeritud tuulutatava ventileerimisvahega tellismüüritis või muu fassaadikate. U-arvud vastavalt erinevatele OL-33 Facade paksustele: 120mm – 0,25 W/m2K 180mm – 0,17 W/m2K 205mm – 0,15 W/m2K Tähelepanu! Arvutustes on sisemise kandematerjalina kasutatud betooni, kinnitite osakaal alla 3%.

Paigaldus

ISOVER OL-33 Facade kinnitatakse aluskonstruktsioonile müürisidemete või distantspukside abil. Betoonelemente valmistvas tehases kinnitatakse soojustusplaadid alusbetoonile plastikust nn ” seentüüblitega”. Sellisel juhul paigaldatakse müürisidemed või muud välisseina siduvad kinnitid juurde täiendavalt juba ehitusobjektil. Müürisidemete või muude kinnitusvahendite kulu on ligikaudu 4-6 tk/m² (vastavalt projekteerija juhistele). Konstruktsiooni tuulepidavuse tagamiseks tuleb OL-33 FACADE plaatide kõik omavahelised vertikaalsed ja horisontaalsed liitekohad tihendada VARIO/FACADE 60 mm laiuse teibiga. Hoone välisnurkades kasutatakse laiemat 90mm teipi, mis tagab kriitilisele kohale kindlama tuuletiheduse. Betoonelementide omavahelistes liitekohtades kasuatakse 90mm laiust VARIO/FACADE tihendusteipi. Betoonelementide liitekohtades kasutatakse OL-FACADE isolatsiooniplaatide vahel lisaks tihendusvilla KH hea soojapidavuse saavutamiseks ning külmasildade minimeerimiseks. Teibiga tihendamata tooteid ei tohi jätta tuulte kätte. Plaatide omavaheliste ühenduskohtade tihendamine teibiga tuleb teostada samal päeval, kui toimub plaatide paigaldamine. Seeläbi välditakse võimalikku niiskuse tungimist plaatide vahele ning võimalust, et tugev tuul ei hakka spetisaalset pealiskatet lahti rebima. Teibitavad plaadi pinnad peavad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab olema vähemalt -5°C. Sellistes tingimustes on tagatud teibile hea nakkuvus aluspinnaga. Kui teibiga tihendamise töid teostatakse külmades tingimustes, siis Facade pinnakate tuleb ennem teibi paigaldamist üles soojendada. Samuti tuleb jälgida, et Facade pinnakattele paigaldatav VARIO/FACADE tihendusteip oleks õige temperatuuriga (minimaalne -5°C). Teibi kulu arvestus: 1 m² tuuletõkkeplaadi kohta 2,3 jm tihendusteipi. Teibi kulule lisandub avatäidete ümbermõõt! Soojustus tuleb paigaldada kuivades tingimustes ning projekteerija juhiseid järgides.

Pakend

Kilepakendis pakkealus.

Käsitlemine ja ladustamine

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Ladustamisel kaitsta sademete eest.

Täiendav informatsioon

Tootja Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes. U-arvud vastavalt erinevatele OL-33 Facade paksustele: 120mm – 0,25 W/m2K 180mm – 0,17 W/m2K 205mm – 0,15 W/m2K Tähelepanu! Arvutustes on sisemise kandematerjalina kasutatud betooni, kinnitite osakaal alla 3%.

Tehnilised viited

 

Lisainfo

Tootja

ISOVER/Gyproc OÜ

Omadus

Klaasvill