TechnoNICOL Kivivill

Soojustusmaterjal TECHNO on mineraalvillast tulekindel soojus- ja heliisolatsioonimaterjal, mis on valmistatud basaldirühma kivimite baasil ja mille valmistamisel on kasutatud vähendatud fenoolisisaldusega sideainet.

Kirjeldus

TECHNO materjalid on pika kasutamisajaga, energiasäästlikud, keskkonnasõbralikud ja täiesti tulekindlad.

Kasutusala

TECHNO sobib kasutamiseks elu- ja tööstushoonete mitmesuguste ehituskonstruktsioonide soojus- ja heliisolatsiooniks.

  • TECHNOLITE – kasutamiseks elumajade ja tööstushoonete soojus- ja heliisolatsiooniks ehituskonstruktsioonides, kus soojustusmaterjal ei ole allutatud koormustele (mansardid, pööninguvahelaed, põrandalaagide vaheline soojusisolatsioon, karkassvaheseinad), samuti kahekihilise soojustussüsteemi esimese (sisemise) soojustuskihina õhkvahedega fassaadisüsteemides.
  • TECHNOFACE soojus- ja heliisolatsioon tsiviil- ja tööstushoonete õhukesekihilise dekoratiivkrohviga kaetud seinte välistele soojustussüsteemidele.
  • TECHNOROOF N– raudbetoonist või metallist pindade kahekihilise soojustussüsteemi alumine kiht. Soovitatav kasutada koos plaatidega TECHNOROOF B.
  • TECHNOROOF B– raudbetoonist või metallprofiilist pindadele paigaldatud katusekatte kahekihilise soojustussüsteemi ülemine kiht. Rullkatusekatte võib sellele paigaldada ilma kaitsva tasanduskihita.

Paigaldamine

Kaldkatused – paigaldatakse vabalt sarikate vahele vastu süvendi seinu.

Lamekatused – tavaliselt paigaldatakse kaks kihti (TECHNOROOF N + TECHNOROOF B) ning kinnitatakse spetsiaalsete teleskoopkinnitite abil mehaaniliselt pinna külge. Kahe või enama soojustuskihi paigaldamisel tuleb jälgida, et plaadivuugid ei satuks kohakuti. Üle 5 mm laiused plaadivuugid tuleb täita soojustusmaterjaliga.

Põrandad – TECHNOLITE i kasutatakse ainult laagidele paigaldatud põranda mittekoormatavates konstruktsioonides. Soojustusmaterjal asetatakse põrandalaagide vahele vabalt ja ilma vahedeta. 

Fassaadid – materjal TECHNOFACE on üks osa õhukese krohvikihiga kaetud fassaadi isolatsioonisüsteemist. Paigaldamisel tuleb hoolikalt jälgida valitud fassaadikrohvimissüsteemi tehnoloogiat. Kinnitatakse seinale fassaaditüüblite abil.

TECHNOLITE

Сertificate (en) jpg
Technical Data Sheet (en) pdf
Declaration of perfomance (en) pdf

TECHNOROOF N30

Сertificate (en) jpg
Declaration of perfomance (en) pdf
Brief instruction of installation (en) pdf

TECHNOROOF N30g

Сertificate (en) jpg
Declaration of perfomance (en) pdf
Brief instruction of installation (en) pdf

TECHNOROOF N35

Сertificate (en) jpg
Declaration of perfomance (en) pdf
Brief instruction of installation (en) pdf

TECHNOROOF N35g

Сertificate (en) jpg
Declaration of perfomance (en) pdf
Brief instruction of installation (en) pdf

TECHNOROOF N40

Сertificate (en) jpg
Declaration of perfomance (en) pdf
Brief instruction of installation (en) pdf

TECHNOROOF N40g

Сertificate (en) jpg
Declaration of perfomance (en) pdf
Brief instruction of installation (en) pdf

TECHNOROOF V50

Сertificate (en) jpg
Declaration of perfomance (en) pdf
Brief instruction of installation (en) pdf

TECHNOROOF V60

Сertificate (en) jpg
Declaration of perfomance (en) pdf
Brief instruction of installation (en) pdf

TECHNOSANDWICH WALL

Сertificate (en) jpg
Declaration of perfomance (en) pdf

TECHNOVENT

Сertificate (en) jpg
Brief instruction of installation (en) pdf
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (lv) pdf

 

Lisainfo

Tootja

TechnoNICOL

Omadus

Kivivill