ISOVER Tuulesuunaja

SOVER TUULESUUNAJA on ette nähtud kasutamiseks hoonete katuse tuulekastide juures ning selle tootega takistatakse tuulutusõhu juurdepääs katuslae soojustusse. TUULESUUNAJA abil suunatakse tuulekastide kaudu sissetulev tuulutusõhk eemale soojustusmaterjalist, mis tõstab soojustuse efektiivsust. Samuti kaitseb toode isolatsioonimaterjali võimaliku lumetuisu puhul ning sel juhu ei pääse lumi otse soojustusmaterjali. Lisaks on TUULESUUNAJA täiendavaks kaitseks puistevilla paigaldusel, et puistatav isolatsioonimaterjal ei pudeneks katuse räästa- või servaaladel tuulutuskasti. ISOVER TUULESUUNAJAT saab kasutada nii 900mm kui ka 1200 mm katusesarika sammu puhul ning samuti saab paigaldada seda ka ebastandardsete sammudega sarikate vahele.

Kirjeldus

ISOVER TUULESUUNAJA on valmistatud tugevast ja impregneeritud papist, mis on niiskuskindel. ISOVER TUULESUUNAJA alumisele servale tuulutusõhu sisenemisalas võib kondenseeruda veeaur, mis tänu ISOVER TUULESUUNAJALE ei valgu soojustusmaterjali, vaid aurustub tuulutusõhku.

Kasutamine

ISOVER TUULESUUNAJA on ette nähtud kasutamiseks hoonete katusalustes serva- ning räästa aladel ning on mõeldud puistevillade kaitseks. ISOVER TUULESUUNAJAGA takistatakse tuulutusõhu juurdepääsu katuslae soojustusse, mis tõstab soojustuse efektiivsust ning toode on täiendavaks kaitseks puistevilla paigaldusel, et puistatav isolatsioonimaterjal ei pudeneks katuse servaaladel tuulutuskasti. ISOVER TUULESUUNAJAID kasutatakse nii 900mm kui ka 1200 mm standardse katusesarika sammu puhul ning neid saab paigaldada ka ebastandardsete sammudega sarikate vahele.

Paigaldus

ISOVER TUULESUUNAJAID saab kasutada nii 900mm kui ka 1200 mm standardse katusesarika sammu puhul. Plaadid on mõõtmetega 930 x 1230 mm, mis on sobivad katusesarikate standardsetele sammudele s900 või s1200 mm. Standardsete sammudega katusesarikate puhul pööratakse ISOVER TUULESUUNAJA mõlemad otsad 15 mm kaugusel servast ära 90° nurga all ning kinnitamine sarikasse tehakse läbi selle ära pööratud osa. ISOVER TUULESUUNAJA tuleb kinnitada sarika külje sisse läbi paigaldusliistu. Kinnitusliistu ei ole vaja sel juhul, kui ISOVER TUULESUUNAJA kinnitamiseks kasutatakse klambripüstolit ning kinnitusklambreid. Klambrid peavad olema läbimõõduga vähemalt 2 mm² ning roostevabad. Kui TUULESUUNAJA otsad seina poolses osas alla poole murda, siis saadakse plaadid veelgi jäigemaks. TUULESUUNAJATE paigalduse lihtsustamiseks võib paigaldada sarikate külgedele 2 tk nn „paigaldusliistu“. Need võivad olla mõõtudega 22×50 mm ning 0,5 m pikkusega. Liistud paigaldatakse plaadi asukohta suhtes keskele. Plaate võib paigaldada toetudes nn “paigaldusliistudele“, nii on plaatide kohaldamine ja kinnitamine lihtsam. TUULESUUNAJA alumine osa tuleb kinnitada nii, et võimalik plaadi peale kogunenud tuisanud lumest tekkida võiv sulamisvesi ei voola soojusisolatsioonimaterjalidesse. ISOVER TUULESUUNAJAID saab paigaldada ka ebastandardsete sammudega sarikate vahele. Paigaldamisel tuleb TUULESUUNA paigaldada vastavalt sarikatevahelisele vabale ruumile, kas lühem või pikem külg risti sarikatega. Plaadi pikkus peaks olema piisav, et ISOVER TUULESUUNA kataks ära sarikate vahelise vaba ruumi ning lisada tuleks kuni 10 cm (plaadi kinnitamiseks sarika küljele). Plaadi kinnitamine toimub samal meetodil kui standardsete sammudega sarikate vahele paigaldamisel. Oluline on jälgida, et ISOVER TUULESUUNA ja aluskatte vahele või ISOVER TUULESUUNA ja muu järgneva katusekonstruktsiooni vahele peab jääma piisav ruum tuulutusõhu liikumisele! Vastavalt juhendile (RIL 107-2000) peab katuse aluskatte ning tuulesuunaja omavaheline vahe olema katusekalde puhul > 1:5 75 mm ja katusekallete puhul 1:20…1:5 100 mm. ISOVER TUULESUUNAJAID on kergem paigaldada juba ennem katuse aluskatte paigaldust. Kui aga katuse aluskate on juba paigaldatud (tagatud on kaitse vihmasadude eest!), siis saab ISOVER TUULESUUNAJA paigaldada ka katusesarikate vahele alt poolt.

Pakend

20 plaati / pakend.

Käsitlemine ja ladustamine

Ladustamine kuivades tingimustes.

Täiendav informatsioon

Tootja Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.

Tehnilised viited

 

 

Lisainfo

Tootja

ISOVER/Gyproc OÜ

Omadus

Kartongpapp