ISOVER VARIO® KM Duplex UV

ISOVER VARIO® KM Duplex UV omab unikaalset omadust – muutuvat veeauru takistust (Sd-väärtust). See tähendab, et toote struktuur suvel avaneb, talvel aga sulgub. See ainulaadne omadus võimaldab konstruktsiooni tunginud niiskusel kergemini välja kuivada, tagades piirdekonstruktsiooni kuivaksjäämise. VARIO® Duplex takistab puidukaitsevahendite aurude eritumist piirdest hoone sisemusse. VARIO® Duplex aurutõke paigaldatakse nagu tavaline aurutõke. Vuugikohad tihendatakse VARIO® süsteemi kuuluva Multitape SL teibiga. VARIO® Duplex aurutõket ei soovitata kasutada niiskete ruumide (näiteks vannituba või saun) aurutõkkena. Koos kohandatud tihendustoodete sortimendiga moodustab ISOVER VARIO® Duplex tervikliku süsteemi. Nii kile liitekohad kui ka hooneosadega liitumise kohad saab muuta korralikult õhutihedaks.

Kirjeldus

ISOVER VARIO KM Duplex UV on aurutõkkekile, mis on tehtud nailonpõimikule. Lisaks tavapärasele auru tõkestamisele on VARIO Duplexil omadus lasta konstruktsioonidel kuivada pärast võimalikku piirete märjakssaamist.

Kasutamine

Aurutõkkekile ISOVER VARIO® Duplex on täiesti uudne aurutõkkekile. VARIO® Duplex tööpõhimõtteks on konstruktsioonis oleva niiskuse kuivamise võimaldamine aurutõkkeikihist nii sisse- kui ka väljapoole. Seetõttu saavad konstruktsioonid suvisel ajal kuivada piirde sissepoole ning niiskusest tingitud ohud on oluliselt väiksemad. Talvel on töötab ISOVER VARIO® Duplex nagu tavaline aurutõkkekiht ja niiskuse tungimine välispiirdesse on takistatud. Suvel soojaga juhitakse võimalik niiskus konstruktsioonist välja ja suureneb surve vastu konstruktsiooni sisekülge. Kõrge suhtelise õhuniiskuse toimel vähendab ISOVER VARIO® Duplex veeauru läbilaske takistust. See lubab niiskusel läbi materjali tungida ja konstruktsioon saab kuivada. Talvisel ajal on tähtis takistada niiske siseõhu tungimist konstruktsiooni sisse, mille külmemates osades see võib kondenseeruda. Siseruumide madala suhtelise õhuniiskuse toimel tõuseb ISOVER VARIO® Duplexi veeauru läbilaske takistus ja niiskuse tungimine konstruktsiooni väheneb. VARIO® Duplexi kasutatakse puitkarkassil välisseinte ning katusepiirete aurutõkkekihina. Tänu oma tööpõhimõttele aitab VARIO® Duplex heastada meie ehituses küllaltki sagedasti esinevaid vigu, mille tulemusena piirded seest tihti märguvad. Toodet võib kasutada nii uusehitistel kui ka remonditavatel objektidel. Renoveerimise puhul on eriti sobiv kasutada VARIO® aurutõkkemembraani just siis, kui põhikonstruktsiooni niiskusolukord ei ole täpselt teada. Hilisem niiskuse väljapääs konstruktsioonist on tagatud! VARIO® Duplex kile on mõeldud kasutamiseks normaalse niiskuskoormusega ruumides, VARIO® Duplex aurutõket ei soovitata kasutada niiskete ruumide (näiteks vannituba või saun) aurutõkkena.

Paigaldus

ISOVER VARIO® Duplex paigaldatakse soojustuse soojemale – sisemisele – küljele, soovitatavalt veidi sügavamale soojustuse sisse. Kondensatsiooni tekkimise vältimiseks tuleb aurutõkkekiht paigutada kuni 1/3 soojustuskihi sügavusele, arvestades soojemast küljest. Niimoodi saab muud installatsioonid (kaablid) paigaldada aurutõkkest sisse poole aurutõkkekile kahjustamata. ISOVER VARIO® Duplex paigaldatakse samamoodi nagu tavaline aurutõke. Paigaldamine toimub klambripüssiga või papinaeltega 200 mm tagant. Ülekate omavahel erinevate kilepaanide jatkamisel jäetakse 100 mm. Vuugikohad tihendatakse VARIO® tooteseeriasse kuuluva teibiga ISOVER VARIO®/FACADE KB3. Läbiviigud aurutõkkest ning ja külgnevate konstruktsioonide liitekohtade ühenduskohtade jaoks on välja töötatud erinevad lahendused. Tänu VARIO süsteemi lahendustele on võimalik saavutada väga õhutihedaid konstruktsioone. Kui ISOVER VARIO® Duplex kahjustub enne pinnakatte paigaldamist, tuleb see parandada. Kuni 50 mm läbimõõduga aukude ja kuni 150 mm lõhede parandamiseks võib kasutada teipi ISOVER VARIO® Multitape SL. Suuremate paranduste tegemiseks võib kasutada kiletükki, mis paigaldatakse kahjustunud kohale, ümberringi vähemalt 100 mm ülekattega. Kiletükk kinnitatakse olemasolevale kilele servi täielikult katva teibiga. Täpsem paigaldusjuhis koos paigaldusskeemidega on Vario kataloogis lehekülgedel 22-23.

Pakend

ISOVER VARIO® Duplex on pakendatud rullpakendisse.

Käsitlemine ja ladustamine

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Ladustamine kuivades tingimustes, ladustamistemperatuur -15ºC – +40ºC.

Lisainfo

Tootja

ISOVER/Gyproc OÜ

Omadus

Klaasvill

Sulle võib meeldida ka…